Kunst til folket!

Kunst på arbeidsplassen

Kunde: Kunst på arbeidsplassen
Oppdrag: Nettsider

Kunst på Arbeidsplassen er en offentlig støttet medlemsorganisasjon som leier ut kunst til arbeidsplasser over hele Norge. Vi har endret måten de jobber på ved å forenkle og modernisere nettsidene.

Forsiden   kunst på arbeidsplassen 201604 1440x6254
Kunst på arbeidsplassen 201604 1440x2460
Kunst på arbeidsplassen 201604 1440x6700
Kunst på arbeidsplassen 201604 1440x8828
Kunst på arbeidsplassen 201604 1440x1112
Neste prosjekt: Grønn hverdag