Kortfilmfestivalen i Grimstad

Kunde: Kortfilmfestivalen i Grimstad
Oppdrag: Profil, katalog, nettsted

Kortfilmfestivalen startet i 1978 som en ung og radikal motkultur til den etablerte norske filmbransjen og et monopolistisk NRK. I dag, 37 år etter, er den blitt en av pilarene i norsk filmliv som alle med interesse for norsk films framtid får med seg.

Kf16 profil2
Kf16 web2
 mg 5384
 mg 5424
 mg 5429
 mg 5375
Kf web logo
Kf web logo2
Neste prosjekt: Geitmyra matkultursenter for barn