Kortfilmfestivalen i Grimstad

Kunde: Kortfilmfestivalen i Grimstad
Oppdrag: Profil, katalog, nettsted

Ved redesign av Kortfilmfestivalen ble det lagt vekt på å tilgjengeliggjøre det omfattende festivalinnholdet for publikum.

Konsept og valg av løsninger

Få frem festivalens mangfold

Vi brukte fargene fra de like kategoriene i programmet og løftet de frem i profilen.
For å skape inntrykk av festivalens mangfold er fargekategoriene gjengitt i logo og i flatene er det mer bruk av bilder.

Stolen blir brukt som et profilelement, og elementer fra stolen fungerer som rammer for bilder fra filmprogrammet.

Vi strammet opp typografien til en enkel og anvendelig Akzidenz Grotesk.

Kf16 profil2
Kf16 web2
 mg 5384
 mg 5424
 mg 5429
 mg 5375
Kf web logo
Kf web logo2
Neste prosjekt: Geitmyra matkultursenter for barn