KORD er en involvert og engasjert samarbeidspartner. Vi vet at oppgaveforståelse og god dialog med kunden, er det som skal til for å få frem de beste løsningene.

Designkontoret KORD

Designkontoret KORD

Designkontoret KORD ble etablert i 2012, da Jørgen Nordlie (Motorfinger) og Øystein Flakstad (Tank) forente krefter.

I dag er vi 5 kreative medarbeidere i lyse og hyggelige lokaler på Sandaker i Oslo.

Samarbeid og dialog

Vi samarbeider gjerne tett med kundene våre, og omfavner åpen dialog, diskusjon og kritikk underveis i prosjektene. En god og åpen dialog med deg er fundamentet for å oppnå det beste resultatet, uansett oppgave. Oppdragsgiverne våre kommer gjerne tilbake år etter år. Det er ikke tilfeldig.

Designfaglig miljø

Designerne hos KORD utgjør et samfunnsengasjert, kommunikasjonsfaglig miljø med bunnsolid kompetanse, og erfaring med oppdrag for større merkevarer, så vel som mindre organisasjoner.

Våre designere er tilsluttet Grafill (Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon).

07 kord portretter  026 190122 bw

Øystein Flakstad

Byråleder

Øystein har master i visuell kommunikasjon fra Birmingham City University. I 2018 ble også studier i digital kommunikasjonsledelse fullført ved Høgskulen i Volda. Første kreative jobb hadde han som designer og AD for musikkmagasinet BEAT. I 1999 var han med på etableringen av Tank Design. Som prosjektleder har Øystein ledet oppdrag for eksempelvis Helsedirektoratet, Kortfilmfestivalen, Oslo kommune (blant andre Boligbygg og Groruddalssatsingen), NORLA, en rekke departementer, Snøporten (Selvaag), NFFO, Universitetsforlaget og Venstre. Når flere fagdisipliner skal krysses, byr Øystein på sine erfaringer med digital kommunikasjon og nettløsninger, navneutviklings-prosesser, redaksjonell design, strategisk kommunikasjon, markedsføring og sosiale medier. Han har også erfaring fra journalistikk, eiendomsforvaltning og organisasjonsliv.

Telefon: 466 56 604
Epost: [email protected]
LinkedIn

07 kord portretter  034 190122 bw

Jørgen Nordlie

Kreativ leder / Illustratør

Jørgen er utdannet grafisk designer fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Etter fullført Mastergrad etablerte han Motorfinger sammen med Rune Søstuen. Han har lang erfaring i å utarbeide visuelle og helhetlige designløsninger, jobber strategisk og kreativt og er rask til å se løsninger på utfordringer. Noen kunder og prosjekter som Jørgen har vært kreativ leder for: 22. juli-senteret (KMD/DSS), Kortfilmfestivalen, NORLA, Nasjonalmuseet Arkitektur og OBOS. Han har vært fast illustratør for Morgenbladet og A-magasinet gjennom mange år. Jørgen lager og utgir også barnebøker hos CappelenDamm, og har også mottatt en rekke priser og utmerkelser gjennom årene, bl.a i Visuelt-konkurransen (Grafill).

Telefon: 901 71 869
Epost: [email protected]
LinkedIn

07 kord portretter  020 190122 bw

Anna Aune

Designer

Anna er utdannet grafisk designer fra Berghs SoC i Stockholm og Københavns Tekniske Skole. Anna kom til Kord fra reklamebransjen, og er god på å se utfordringene i et kommunikasjonsfaglig perspektiv. Trives best når hun får brukt alle sine kvaliteter i jobbe, og en mester på å holde mange baller i luften samtidig. Hun er spesielt stødig på visuell identitet, redaksjonell design og utstillingsdesign/event. Blant kundene hun har hatt hånd om hos Kord: 22. juli-senteret (KMD/DSS) Nasjonalmuseet Arkitektur, Groruddalssatsingen, Kortfilmfestivalen, Deichmanbladet (Deichmanske Hovedbibliotek) og Boligbygg.

Telefon: 926 19 498
Epost: [email protected]
LinkedIn

07 kord portretter  010 190122 bw

Julie Wennesland

Designer

Julie er utdannet grafisk designer ved Westerdals og har studert kommunikasjon i Berlin. Hun har også bachelorgrad i språklig kommunikasjon fra UiO. Julie liker å utforske ulike medier, formater, teknikker og uttrykk tilpasset hver unike jobb. Oppsummert er Julie en nysgjerrig og dedikert kommunikatør, med kompetanse som spenner fra redaksjonell design, identitetsdesign og utstillingsdesign. Hun har dessuten erfaring med animasjon og på å utvikle nettsider og kommunikasjon på digitale flater. Hos Snøhetta Design jobbet Julie blant annet med Munchmuseets utstillingsserie «+ Munch», og utviklingen av den nye visuelle profilen til Høyskolen Kristiania. Andre kunder inkluderer: Litteraturhuset i Skien, Tysk-norsk litteraturfestival, Norsk Filminstitutt, Stavanger Kunstmuseum, Universitetet i Agder, ICON Magazine og Kulturetaten.

For tiden jobber Julie som konsulent for Den Norske Opera & Ballett i en 60% stilling.

Telefon: +47 958 11 997
Epost: [email protected]

07 kord portretter  006 190122 bw

Remi André Thoresen

Designer og illustratør

Remi er utdannet grafisk designer fra MI, Westerdals og Billy Blue University i Sidney.
Den kreative karrieren tok til i 2006, og han har hatt hånd om en lang rekke med allsidige prosjekter gjennom årene, fra disipliner som redaksjonell design, magasin, illustrasjon og animasjon. Remi har en sterk form- og fargesans som viser seg gjennom god komposisjon og poengterte Illustrasjoner. Han er flink på kommunikasjon og oppgaveforståelse, og en hyggelig fagperson å jobbe med. Blant Remis kunder kan nevnes Orkla, Coca Cola, Norsk Landbruksamvirke, DNV-GL, Findus, Pensjonstjenesten for sjømenn og NTB.

Telefon: +47 466 12 725
Epost: [email protected]

Våre mål

KORD skal utvikle løsninger som er motivert og inspirert av god design. Kvalitet skal alltid være i sentrum på alt vi gjør. Vi tror på en inkluderende og multidisiplinær tilnærming, der vi jobber tett sammen med våre kunder, gjennom en åpen og ærlig dialog.

KORD skal være en arbeidsplass der medarbeiderne kan ha det gøy, og der flinke folk ønsker å jobbe. Vi skal være fleksible og tilpasningsdyktige. Vi ønsker å jobbe med et stort og bredt spekter av jobber og kunder, skal fortsette å lære nye ting, og alltid utfordre våre egne begrensninger.

KORD skal ha et langsiktig perspektiv på virksomheten. Vi skal ivareta verdiene vi skaper, gjøre fornuftige og etiske valg for oss selv og kundene våre, og ta godt vare på hverandre. Virksomheten vår skal i minst mulig grad være til skade for naturen og miljøet.