KORD er en involvert og engasjert samarbeidspartner. Vi vet at oppgaveforståelse og god dialog med kunden, er det som skal til for å få frem de beste løsningene.

Designkontoret KORD

Designkontoret KORD

Designkontoret KORD ble etablert i 2012, da Jørgen Nordlie (Motorfinger) og Øystein Flakstad (Tank) forente krefter.

I dag er vi 4 kreative medarbeidere i lyse og hyggelige lokaler på Sandaker i Oslo.

Samarbeid og dialog

Vi samarbeider gjerne tett med kundene våre, og omfavner åpen dialog, diskusjon og kritikk underveis i prosjektene. En god og åpen dialog med deg er fundamentet for å oppnå det beste resultatet, uansett oppgave. Oppdragsgiverne våre kommer gjerne tilbake år etter år. Det er ikke tilfeldig.

Designfaglig miljø

Designerne hos KORD utgjør et samfunnsengasjert, kommunikasjonsfaglig miljø med bunnsolid kompetanse, og erfaring med oppdrag for større merkevarer, så vel som mindre organisasjoner.

Våre designere er tilsluttet Grafill (Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon).

 mg 5058

Øystein Flakstad

Daglig leder / Partner

Øystein har master i visuell kommunikasjon fra Birmingham City University. Han har vært designer/AD for musikkmagasinet BEAT, og var med å starte designbyrået Tank i 1999. Har jobbet som prosjektleder for en rekke større kunder gjennom årene, f.eks Helsedirektoratet, Oslo kommune (bl.a Boligbygg og Groruddalssatsingen), NORLA, DSS (regjeringen og departementene), Grafill, Språkrådet, Utdanningsdirektoratet, Venstre, Statsbygg, Statnett, m.fl. Han har også erfaring fra journalistikk, eiendomsforvaltning og organisasjonsliv.

Telefon: 466 56 604
Epost: [email protected]
LinkedIn

 mg 5146

Jørgen Nordlie

Kreativ leder / Partner

Jørgen er utdannet grafisk designer fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Etter fullført Mastergrad etablerte han Motorfinger sammen med Rune Søstuen. Han har lang erfaring i å utarbeide visuelle og helhetlige designløsninger, jobber strategisk og kreativt og er rask til å se løsninger på utfordringer. Noen kunder og prosjekter som Jørgen har vært kreativ leder for: 22. juli-senteret (KMD/DSS), Kortfilmfestivalen, NORLA, Nasjonalmuseet Arkitektur og OBOS. Han har vært fast illustratør for Morgenbladet og A-magasinet gjennom mange år. Jørgen lager og utgir også barnebøker hos CappelenDamm, og har også mottatt en rekke priser og utmerkelser gjennom årene, bl.a i Visuelt-konkurransen (Grafill).

Telefon: 901 71 869
Epost: [email protected]
LinkedIn

 mg 4981

Anna Aune

Designer

Anna er utdannet grafisk designer fra Berghs SoC i Stockholm og Københavns Tekniske Skole. Anna kom til Kord fra reklamebransjen, og er god på å se utfordringene i et kommunikasjonsfaglig perspektiv. Trives best når hun får brukt alle sine kvaliteter i jobbe, og en mester på å holde mange baller i luften samtidig. Hun er spesielt stødig på visuell identitet, redaksjonell design og utstillingsdesign/event. Blant kundene hun har hatt hånd om hos Kord: 22. juli-senteret (KMD/DSS) Nasjonalmuseet Arkitektur, Groruddalssatsingen, Kortfilmfestivalen, Deichmanbladet (Deichmanske Hovedbibliotek) og Boligbygg.

Telefon: 926 19 498
Epost: [email protected]
LinkedIn

Våre mål

KORD skal utvikle løsninger som er motivert og inspirert av god design. Kvalitet skal alltid være i sentrum på alt vi gjør. Vi tror på en inkluderende og multidisiplinær tilnærming, der vi jobber tett sammen med våre kunder, gjennom en åpen og ærlig dialog.

KORD skal være en arbeidsplass der medarbeiderne kan ha det gøy, og der flinke folk ønsker å jobbe. Vi skal være fleksible og tilpasningsdyktige. Vi ønsker å jobbe med et stort og bredt spekter av jobber og kunder, skal fortsette å lære nye ting, og alltid utfordre våre egne begrensninger.

KORD skal ha et langsiktig perspektiv på virksomheten. Vi skal ivareta verdiene vi skaper, gjøre fornuftige og etiske valg for oss selv og kundene våre, og ta godt vare på hverandre. Virksomheten vår skal i minst mulig grad være til skade for naturen og miljøet.